SPA ETIKETA

Wellness centrum je miestom oddychu, relaxu a načerpania nových síl. Preto Vás prosíme o vypnutie svojich mobilných telefónov a rešpektovanie práva na súkromie a pokoj ostatných hostí. Do priestorov SPA pavilónu vstupujete na vlastnú zodpovednosť, a preto Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich pokynov.

Vek a zdravotný stav

Deti mladšie ako 15 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby vo veku nad 18 rokov.
Vstup do sáun a na masáže je umožnený osobám starším ako 15 rokov.

Prosíme, informujte nás o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, alergiách alebo zraneniach, ktoré by mohli mať nežiaduci vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

Čistota

Všetky textílie sú čisté a vymieňané po každej procedúre. Pred vstupom do whirlpool alebo sáun a tiež pred masážami použite sprchu. Počas saunovania v saunách používajte plachtu na to určenú. Pri odchode vráťte všetky použité uteráky a plachty na recepciu na určenom mieste.

Zranenia

Ospravedlňujeme sa, ale nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek zranenia hosťa v priestoroch.

Pitný režim

Zabezpečte si dostatočný prísun tekutín, aby ste sa vyhli dehydratácii. 

Oblečenie

Poskytneme Vám skrinku na osobné veci. Pri pobyte v bazénovej časti Vás žiadame o nosenie plaviek. 

Neskorý príchod na objednanú službu

Príďte k nám aspoň 10 – 15 minút pred začiatkom Vašej rezervácie. Neskorý príchod bohužiaľ skráti čas Vášho pobytu, a to bez nárokov na akúkoľvek zľavu.

Straty a škody

Ospravedlňujeme sa, že nemôžeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie osobných vecí. Odporúčame, aby ste si cennosti nechávali v trezore na hotelovej recepcii.